خلاصه آیتم

موضوع : تحقيق آماده درس انقلاب اسلامي ايران بررسی سیاست خارجی در منظومه فکری حضرت امام فايل word قابل ويرايش شخصیت، اندیشه و مواضع امام خمینی هم با متفکران و هم با سیاستمداران به مفهوم متعارف آن به طور کامل، متفاوت است; به همین دلیل نیز تبیین و توضیح آن پیچیده است . دلایل این […]


خلاصه آیتم

موضوع : تحقيق آماده درس انقلاب اسلامي ايران بررسی زمینه ها و اهداف انقلاب اسلامی ایران بر اساس شعارهای انقلاب فايل word قابل ويرايش اشاره یکی از منابع مهم برای مطالعة انقلاب ها، شعارهای آنهاست. این منبع در انقلاب اسلامی ایران دارای ابعاد گسترده ای است که تاکنون مطالعة جدّی جامعه شناختی در آن صورت […]